OUR DEPARTMENT

Dr. B M Parmar

I/c Principal

Dr. Falguni Bharteeya

Associate Prof.

Dr. M D Mishra

Associate Prof.

Dr. Kaushal Kotadia

Assistant Prof.

Dr. Shadhna Patel

Associate Prof.

Dr. B M Zala

Associate Prof.
-

Shri K V Taviyad

Dr D M Desai

Adhyapak Sahayak

Dr. Maheshbhai Parmar

Associate Prof.

Ms.Tejalben M Gamit

Physical Instructor

Shri D A Solanki

Associate Prof.

Dr. N R Patel

Associate Prof.

Dr. B M Parmar

I/c Principal

Dr. M C Patel

Associate Prof.

Dr. B M Gajera

Associate Prof.

Dr. Uma Sharma

Adhyapak Sahayak

Dr. K R Malvat

Associate Prof.

Dr. M R Solanki

Associate Prof.

Shri H R Dalvadi

Adhoc Lecturar(OM & SP)

Shri Pravinbhai G Valera

OS

Shri K P Solanki

Sr. Clerk

Shri S P Patel

Sr. Clerk

Shri Vithal C

Jr. Clerk

Shri Parmar Chirag

Jr. Clerk

Mrs. Miraben P. Parekh

Jr. Clerk

Shri Raj Patel

Jr. Clerk

Shri Punambhai N Solanki

Peon

Shri K B Chavda

Peon

DR. Satish G Hanspara

Adhyapak Sahayak (Psychology)

Dr. Vipul Parmar

Adhyapak Sahayak (History)

Dr. Vinodbhai Munjapara

Adhyapak Sahayak (History)

Dr. PRIYANKA CHAUHAN

Ad. Asst. Prof. (Sanskrit)

Dr. Pratiksha Bhatt

Ad. Asst. Prof. (Sociology)

Mr. Hitesh Parmar

Ad. Asst. Prof. (Geoghraphy)

Mr. Shashank Patel

Ad. Asst. Prof. (Political Science)

Dr. Palak Kansara

Ad. Asst. Prof. (Psychology )